1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за AS интерфейс
  5. Свързващи кабели

Accessories for AS-Interface - Wirable plugs

  • Права или ъглова конструкция
  • Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия

Accessories for AS-Interface - Wirable plugs



Кабелен щекер с възможност за конфигуриране на място

Кабелните щекери с възможност за конфигуриране на място се използват основно за свързване на сензори и актуатори към централен разпределител и модули. Те се използват, когато е необходима специална дължина на кабелите или трябва да се използва специален кабел. Свързването става чрез винтови клеми, запояване или пробиване на изолацията.