1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за AS интерфейс
  5. Разширения, прекратяване и тестване на кабела

Accessories for AS-Interface - Extensions, terminations and testing of the cable

  • Пасивно завършване на шината за увеличаване на дължината на кабела
  • Удължаване на кабела с още 100 m чрез допълнителен усилвател
  • Възможна е обща дължина до 600 m
  • Може да се използва за всяка топология на мрежа
  • Бърз и лесен монтаж на краен елемент на шината с плосък кабел с врязващи се контакти

Accessories for AS-Interface - Extensions, terminations and testing of the cableУдължение, терминиране и тестване на линията

Повторителите AS-i служат за удължаване на линията на AS-i мрежа с още 100 m. Броят на възможните потребители остава без изменение. Всеки повторител има галванично разделяне, което разделя мрежата на два сегмента, всеки от които може да бъде захранван отделно с напрежение.
Терминаторът на AS-i се използва за предотвратяване на евентуалните смущения на комуникацията в мрежата.
AS-i тунерът е диагностичен модул, който може да бъде използван за удължаване до 200 m без използване на повторители. Той контролира качеството на съобщенията и показва критичните съобщения с добре видими светодиоди.
AS-i тестерът е диагностично устройство, с което може да се проверява функцията на AS-i мрежата, включително и по време на работа.