1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за AS интерфейс
  5. Модули за адресиране и диагностика

Accessories for AS-Interface - Addressing and diagnostic units

  • Адресиране или програмиране на до макс. 62 подчинени устройства
  • Индикация за всички подчинени устройства на шината
  • Четене и запис на данните и параметрите на подчинени устройства
  • Локална диагностика на AS-i мрежа
  • Лесна диагностика и оценка

Accessories for AS-Interface - Addressing and diagnostic unitsМодули за адресиране и диагностика

Адресиращият модул AS-i служи за лесно и бързо адресиране на AS-i потребители. Освен функцията за адресиране той включва възможността за прочитане на Slave-профили или ръчно включване на изходи.
Диагностичните устройства позволяват регистрирането и оценката на целия информационен обмен в мрежата. По този начин грешките в мрежата или отделен Slave могат лесно да бъдат идентифицирани и коригирани за потребителя.