1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за AS интерфейс
  5. Долни части на модули

Accessories for AS-Interface - Module lower parts

  • За монтаж върху DIN релса и панел
  • Надеждно свързване с AS-i плоски кабели, благодарение на технологията за бърз монтаж
  • AS-i интерфейс към модул горна част


Долни части на модули

Преходните конектори се монтират основно в разпределителни кутии и корпуси. Те служат за свързване на сензори, актуатори и модули чрез щекери и свързващи кабели.