You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за предпазни светлинни бариери и завеси

Аксесоари за предпазни светлинни бариери и завеси

  • Бърза и лесна настройка на защитни светлинни завеси и мрежи
  • Надеждна проверка на разделителната способност на защитни светлинни завеси
  • Ефективно амортизиране на вибрациите
  • Надеждно отразяване на светлинния лъч
  • Защита на опасни зони от няколко страни

Аксесоари за предпазни светлинни бариери и завеси

Допълнително оборудване за защитни светлинни решетки и завеси

Регулируемите ъглови скоби и системи за монтаж позволяват лесния, бърз и надежден монтаж и закрепване на защитните светлинни решетки и завеси.
Ъглови огледала за защитни светлинни решетки и завеси се използват, когато е необходима защита на опасни зони от няколко страни.
Помощното устройство за регулиране на лазера за защитните светлинни завеси работи с видим лазерен лъч. Това позволява бързо и лесно ориентиране на трансмитера и приемника. Преди началото на работа трябва да се провери изправното действие на защитните светлинни завеси с помощта на съответен тестов прът.