You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за 3D сензори и камери

Аксесоари за 3D сензори и камери

  • Бърза настройка на датчика
  • Бърз и лесен монтаж
  • За безопасен монтаж на прът за монтиране
  • Лесна настройка на параметрите
  • Интуитивна, лесна работа

Аксесоари за 3D сензори и камери

Допълнително оборудване за 3D сензори и камери

3D сензорът се настройва и пуска в действие със софтуера с интуитивно управление ifm Vision Assistant. Камерата се закрепва лесно, бързо и изгодно по отношение на разходите към съществуващия кръгъл профил на машината с монтажен комплект.