1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за видеонаблюдение
  5. Свързващи кабели с гнездо

Аксесоари за видеонаблюдение - Свързващи кабели с гнездо

  • 8-изводен куплунг
  • Цветове съгласно DIN EN 60947-5-2 или DIN 47101
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Надеждно предаване на сигнали от датчици

Аксесоари за видеонаблюдение - Свързващи кабели с гнездоКонектори

За свързването на визуалния сензор към управлението са необходими 8-полюсни конектори. Ifm конекторите гарантират надеждно предаване на сензорните сигнали. Асортиментът обхваща конектори с фабрично обозначение по DIN 47100 или по DIN EN 60947-5-2 в неекранирано или екранирано изпълнение.

Тъй като цветовете на проводниците при 8-полюсните конектори не са стандартизирани, задължително обърнете внимание на разпределението на проводниците на сензора и конекторите.