1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за видеонаблюдение
  5. Ethernet кабел

Аксесоари за видеонаблюдение - Ethernet и кабели за кръпка

  • За свързване на интерфейса на датчика за настройка на параметрите
  • Безопасно предаване на сигнала


Ethernet и пач кабел

Работният софтуер служи за пускане в действие, задаване на параметрите и обмяната на данни на визуалните сензори. За параметризиращия и управляващ интерфейс се предлагат два протокола: TCP/IP и EtherNet/IP. Сензорът и управляващия компютър се свързват с един EtherNet-пач кабел.