You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за системи за обратна връзка за клапани

Допълнително оборудване за системи за обратна връзка за клапани

  • Лесен монтаж на сензорния модул върху вала на актуатора на клапана
  • Различни диаметри и височини за адаптиране към различни задвижвания
  • Пълни монтажни комплекти за задвижвания от различни производители
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • Прост монтаж на датчик за повдигащото се стебло на клапана при стандартни типове клапани

Допълнително оборудване за системи за обратна връзка за клапани

Допълнително оборудване за системи за обратна връзка за клапани

Превключващата гърбица (наричана още позиционираща капачка) служи за подаване на надеждна информация за позицията на пневматичните актуатори за четвърт оборот или клапанните пластини.
Позициониращата капачка се монтира директно върху задвижващия вал на актуаторa за четвърт оборот. Тя разполага с два изместени на 90° метални винта, които се намират на различна височина. Индуктивният двоен сензор с две лежащи една над друга сензорни повърхности регистрира или горния, или долния метален винт и по този начин разпознава двете положения на клапана "Отворен" и "Затворен". Системата е безконтактна и работи без износване и се самопочиства. Тя до-голяма степен е резистентна срещу външни влияния и нечувствителна срещу механични натоварвания, като вибрации и удари.

Сензорът за повдигащи клапани се монтира с монтажен адаптер към клапаните на различни производители.