You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за лазерни сензори

Аксесоари за лазерни сензори

  • Евтини системи за стандартен монтаж
  • Само захващане – системи за монтиране върху прът
  • Възможност за завъртане във всички посоки за автономен монтаж
  • Гениално прост, ifm CUBE за монтиране на алуминиев профил
  • Широк набор от рефлектори за ретро-отражателни датчици

Аксесоари за лазерни сензори

Допълнително оборудване за лазерни сензори

ifm предлага пълна система от лесни за използване монтажни комплекти, които облекчават инсталирането на сензори и рефлектори.
Решенията съдържат скоба, която се закрепва само с един винт, задържа сензорите на място и едновременно с това позволява свободното движение по всички оси.
Докато използваните елементи за инсталиране на сензорите зависят от конструктивния тип на сензора, скобите могат да бъдат монтирани по три различни начина: на кръгли профили и пръти, върху повърхности и на обичайните за промишлеността алуминиеви профили.