1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за фотоелектрични сензори
  5. Монтажни комплекти за рефлектори

Аксесоари за фотоелектрични датчици - Монтажни комплекти за рефлектори

  • Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
  • Лесно, бързо и евтино закрепване
  • Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
  • За автономен монтаж, монтиране на прът или на алуминиев профил
  • Възможна е всякаква позиция на рефлектора поради свободното движение във всички посоки

Аксесоари за фотоелектрични датчици - Монтажни комплекти за рефлекториМонтажни комплекти за рефлектори

Лесните за употреба монтажни комплекти включват скоба, държащ елемент за рефлектора, а също и задържащ винт с гайка. Скобата, която се закрепва към задържащия винт, задържа надеждно на място държащия елемент с рефлектора и едновременно позволява свободното движение във всички направления.

Скобата може да бъде монтирана по три различни начина: на кръгли профили и пръти, на повърхности и на обичайните за промишлеността алуминиеви профили.

При свободен монтаж монтажният комплект се допълва със задържащ винт, който се фиксира в отвор или резба по повърхността. И тук рефлекторът може да бъде преместван във всяко желано положение. Скобата върху главата на винта и държащият елемент за рефлектора могат да се въртят във всички направления.

В монтажния комплект има монтажно кубче за стандартни алуминиеви профили. Кубчето използва канала в профила, закрепва се с помощта на плъзгаща гайка в него и може да се свързва с всички скоби на ifm.