1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Допълнително оборудване за фотоелектрични сензори
  5. Монтажни комплекти за тип O5

Аксесоари за фотоелектрични датчици - Монтажни комплекти за тип O5

  • Пълен монтажен комплект за монтаж със захващане
  • Лесно, бързо и евтино закрепване
  • Здрава конструкция за употреба при тежки промишлени условия
  • За автономен монтаж или монтиране на прът
  • Възможна е всякаква позиция на датчика поради свободното движение във всички посоки


Монтажни комплекти за тип O5

Лесните за употреба монтажни комплекти включват скоба, държащ елемент за сензора, а също и винт с гайка. Скобата, която се закрепва само с един винт, задържа надеждно на място държащия елемент със сензора и едновременно позволява свободното движение във всички направления.

Скобата може да бъде монтирана по три различни начина: на кръгли профили и пръти, на повърхности и на обичайните за промишлеността алуминиеви профили.

При инсталиране с кръгъл профил към съществуващия кръгъл профил на машината се закрепва скоба. И скобата на кръглия профил, и държащия елемент на сензора могат да се въртят. По този начин всяка позиция на сензора може да бъде реализирана лесно и бързо. Скобите се предлагат за кръгли профили с три диаметъра 10/12/14 mm. Асортиментът изделия включва и подходящи кръгли профили в право или огънато под ъгъл изпълнение.

При свободен монтаж монтажният комплект се допълва със задържащ винт, който се фиксира в отвор или резба по повърхността. И тук сензорът може да бъде преместван във всяко желано положение. Скобата върху главата на винта и държащият елемент за сензора могат да се въртят във всички направления.