1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Аксесоари
  4. Аксесоари за сензори за позиция
  5. Щипки

Аксесоари за сензори за позиция- скоби

Аксесоари за сензори за позиция- скобиАксесоари за сензори за позиция - скоби

Клампата служи като монтажен елемент за ъглови скоби и фиксиращи плочи и може да се монтира по три различни начина: върху пръчки на решетки, върху повърхности и общопромишлени алуминиеви профили.

Скобата, която е фиксирана към винт, запазва например монтажен елемент за сензори или светлоотразители в безопасно положение и гарантира свободно движение във всички посоки.