1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Захранвания
  4. Електронни прекъсвачи 24 V DC
  5. Електронни прекъсвачи с 24 V DC с IO-Link

Електронни прекъсвачи с 24 V DC с IO-Link

Електронни прекъсвачи с 24 V DC с IO-LinkЕлектронни 24 V DC предпазители с IO-Link

Електронните 24 V DC предпазители контролират непрекъснато вторичната токова верига и я изключват в случай на неизправност. Използването на тези електронни защитни автомати позволява например изключването на токовите вериги с голяма дължина на проводниците при претоварване, при които механичните защитни автомати често не задействат.
Системата е изградена на модулен принцип и се състои от захранващ модул и разполагани към него защитни модули. С помощта на бутон всеки канал може да бъде включван и изключван поотделно, респективно може да бъде върнат в изходното си състояние. Освен това през IO-Link модулът може да работи и могат да бъдат въвеждани параметрите му. Цялата информация се предава директно на свързания IO-Link Master. Допълнително се предава диагностична информация, която например е задействала защитният автомат, а също и броя на задействанията на отделните предпазители. Включването един след друг на отделните токови кръгове за пускане в действие, респективно повторното включване след отстраняване на неизправност, могат да стават дистанционно през IO-Link.
Софтуерът LINERECORDER SENSOR позволява визуализирането, предаването и архивирането на наборите параметри.