1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Захранвания
  4. Електронни прекъсвачи 24 V DC
  5. Електронни прекъсвачи 24 V DC

Електронни прекъсвачи 24 V DC

Електронни прекъсвачи 24 V DCЕлектронни 24 V DC предпазители

Електронните 24 V DC предпазители контролират непрекъснато вторичната токова верига и я изключват в случай на неизправност. Използването на тези електронни защитни автомати позволява например изключването на токовите вериги с голяма дължина на проводниците при претоварване, при които механичните защитни автомати често не задействат.
Системата е изградена на модулен принцип и се състои от захранващ модул и разполагани към него защитни модули.
Предпазните модули имат светодиод, който сигнализира дали модулът е задействал, дали е активен и колко е натоварен. Захранващият модул има допълнително събирателен изход за подаване на предупреждение, когато някой от модулите е задействал. С помощта на бутон всеки канал може да бъде включван и изключван поотделно, респективно може да бъде върнат в изходното си състояние.