You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Захранвания
  4. Електронни прекъсвачи 24 V DC

Електронни прекъсвачи 24 V DC

Електронни 24 V DC предпазители

Електронните 24 V DC предпазители контролират непрекъснато вторичната токова верига и я изключват в случай на неизправност. Използването на тези електронни защитни автомати позволява например изключването на токовите вериги с голяма дължина на проводниците при претоварване, при които механичните защитни автомати често не задействат.
Системата е изградена на модулен принцип и се състои от захранващ модул и разполагани към него защитни модули. Те могат да бъдат свързвани в главата на модула с помощта на прост сгъваем механизъм без мостове или джъмпери. Лесният монтаж и минималните усилия за свързване спестяват време и разходи. При стандартната версия към захранващия модул могат да бъдат свързани до 10, а при варианта IO-Link – до 8 предпазни модула.
Предпазните модули имат светодиод, който сигнализира дали модулът е задействал, дали е активен и колко е натоварен. Всеки модул разполага с два канала. С помощта на бутон всеки канал може да бъде включван и изключван поотделно, респективно може да бъде върнат в изходното си състояние. В изпълнението с IO-Link са възможни дистанционно въвеждане на параметрите на модулите и дистанционната им експлоатация.