You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Захранвания
  4. Превключващи усилватели
  5. Превключващи усилватели за сензорите Namur

Превключващи усилватели за сензорите Namur

  • Едноканална или двуканална конструкция
  • Надеждно следене за късо съединение и прекъсване на кабели
  • Лесно програмируеми функции на изходите
  • Релейни или транзисторни изходи
  • Бърз и лесен монтаж

Превключващи усилватели за сензорите Namur

Усилватели-разединители за сензори Namur

Усилвателите NAMUR обработват сигнала на сензора и подават задействащ сигнал на управлението. Те изпълняват изискванията на много международни директиви за взривоопасните зони.
На разположения са усилватели с релейни изходи, активни транзисторни изходи или безпотенциални изходи с оптокоплер. Усилвателите са предназначени за свързване на сензори NAMUR по DIN EN 60947-5-6 и механични превключватели. Те подават захранващо напрежение за искробезопасната верига.