1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Софтуер
  4. Мониторинг на състоянието и анализ на разхода на енергия

Мониторинг на състоянието и анализ на разхода на енергия

Контрол на състоянието и анализ на разхода на енергия

SmartObserver е софтуер за онлайн визуализация на измерените стойности за контрол на състоянието на машини и съоръжения или за анализ на разхода на енергия.
Софтуерът показва в реално време актуалните технологични стойности, както и развитието им във времето, в табличен или графичен вид с прагови стойности. За реализация на алармено-ескалационна стратегия алармите могат да бъдат настроени за превантивни задачи за поддръжка.
Потребителят вижда всички данни, организирани по удобен начин под формата на контролно табло. Актуалните технологични стойности могат да бъдат визуализирани например като бардиаграми, тахометри или тенденции. Възможен е и анализ чрез корелация на няколко технологични стойности.
По желание SmartObserver може да бъде използван в уебсървър или алтернативно може да бъде инсталиран на машината.
Софтуерът допринася значително за оптимизацията и намаляването на енергийните разходи, за подобряване на организацията за превантивна поддръжка, възстановяване и сервиз, респективно за намаляване на разходите в целия производствен процес.