1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Софтуер
  4. Софтуер за програмиране
  5. Програмен лиценз за софтуер за CODESYS

Програмен лиценз за софтуер за CODESYS

  • Лесно конфигуриране на AS-i главни и подчинени
  • Може да се използва на всички стандартни компютри с Windows
  • Бързо и лесно създаване на AS-i проекти
  • Програмиране и администриране на приложения на програмируеми контролери
  • Графично представяне на данните за процеса и управлението чрез уеб браузър


Лиценз за софтуера за програмиране CODESYS

Преходните конектори се монтират основно в разпределителни кутии и корпуси. Те служат за свързване на сензори, актуатори и модули чрез щекери и свързващи кабели.