1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Софтуер
  4. Софтуер за програмиране

Софтуер за програмиране

  • Може да се използва на всички стандартни компютри с Windows
  • Лесна работа с мрежи чрез CAN шина
  • Лесно конфигуриране на AS-i главни и подчинени
  • Интуитивна, лесна работа

Софтуер за програмиране

Софтуерът е задължителен в машините, съоръженията и мобилните работни машини. По тази причина е необходимо на потребителя да бъдат предоставени съгласувани помежду си и лесни за работа програми за създаване на софтуер, въвеждане на параметри и дистанционна поддръжка на съгласувани помежду им и лесни за използване програми.
Благодарение на инструментите за програмиране в съответствие със стандарт IEC 61131-3 програмистите разполагат с най-различни езици за програмиране за бързата реализация и управление на проекти. Пакетът се допълва с високопроизводителен модул за визуализация за графично представяне на функциите на машини и съоръжения.