1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. IIoT software
  4. Parameter setting software
  5. За разпознаване на обекти

За разпознаване на обекти

  • Лесно създаване и администриране на специфични за приложението конфигурации
  • Режим на работа „монитор в реално време“ за целите на настройката и сервиза
  • Съхранение и разпространение на сервизни доклади
  • Анализ на приложението чрез сервизен доклад

За разпознаване на обектиЗа разпознаване на обекти

Работният софтуер за сензора за разпознаване на обекти O2D различава работните режими "Приложения", "Монитор" и "Сервизен отчет". След включването и свързването с компютъра устройството превключва в режим Монитор, когато е записано активно приложение. Сензорът може да бъде следен по време на работа, устройството действа в режим на оценка. Съоръжаването, управлението, конфигурирането и тестването на ново приложение се извършват в работен режим "Приложения". Сензорът може да запише до 32 приложения (= набори параметри).
Режимът Сервизен отчет служи за диагностични цели. Сензорът спира текущото приложение и всички установени резултати. В прозореца за изображението се показват актуалните изображения от сензора и всички обекти-параметри като диапазони на търсене, ширини на допуска, контури и т.н. Допълнително има възможност да бъдат извиквани и записвани отчети, да бъдат правени статистически анализи, както и да бъдат заредени, показани и записани последните изображения от добрите или лошите прочитания.