1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Софтуер
  4. Памет за настройка и оперативен софтуер
  5. LR DEVICE

LR DEVICE

  • Еднаква настройка и визуализация на параметрите за всички датчици IO-Link
  • Точно, ясно представяне на стойностите на процеса
  • Съкратено време за настройка
  • Графично представяне на стойностите на процеса
  • Дава възможност за лесна смяна на модула

LR DEVICEЗа IO-Link сензори

LINERECORDER SENSOR е софтуер за прегледно онлайн и офлайн въвеждане на параметри на IO-Link сензори чрез USB адаптер. Той позволява единно въвеждане на параметри и визуализиране на всички сензори и актуатори с IO-Link интерфейс.
Към стандартните функции се включват импортирането на IODD и автоматичното идентифициране на свързани устройства. Прегледното представяне на параметрите, които могат да бъдат настройвани, позволява лесно задаване на функцията на устройството. Наборите параметри могат да бъдат записвани и предавани. За целите на документирането те могат да бъдат архивирани и като pdf файлове. Технологичните стойности се показват графично по време на пускането в действие. Това улеснява потребителя при оптимизирането на параметри за съответния случай и по този начин се грижи за безаварийното действие на съоръжението.