1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Софтуер
  4. Памет за настройка и оперативен софтуер

Памет за настройка и оперативен софтуер

Софтуер за въвеждане на параметри и управление

Софтуерът за въвеждане на параметри и управление служи за пускане в действие, конфигуриране и параметризиране на
IO-Link сензори, визуални сензори, камери и диагностична електроника за контрол на вибрациите.
В режим "Монитор" функцията на сензора може да бъде контролирана. Това значително улеснява пускането в действие и задаването на параметрите. Технологичните стойности, изображенията, актуалните настройки на параметрите или резултатите от прочитането могат да бъдат визуализирани графично.
За диагностиката често има работен режим "Сервиз". Сервизният отчет дава на потребителя възможността да извиква отчети и да записва историята на наборите параметри, данните от измерванията и записите, да извършва статистическа обработка, както и да вижда последните изображения от добрите или лошите прочитания на сензора.