1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Софтуер

Софтуер

Софтуер

Софтуерът е задължителен в машините, съоръженията и мобилните работни машини. По тази причина е необходимо на потребителя да бъдат предоставени съгласувани помежду си и лесни за работа програми за управление, въвеждане на параметри и дистанционна поддръжка.
Асортиментът изделия на ifm включва софтуер за управление и въвеждане на параметрите, OPC сървърен софтуер и инструменти за програмиране в съответствие с IEC 61131-3 за системи за управление за използване в мобилни работни машини.
Софтуерът ifm LINERECORDER се състои от няколко стандартизирани функционални модула и служи за оптимизация и осигуряване на качеството в цялата производствена и технологична верига – от постъпването до излизането на стоката. Асортиментът включва модули за проследяване на изделието, за проследяване на процесите и за регистриране на машинните данни.
Пакетът се допълва от приложения за регистриране на параметри и пускане в действие на IO-Link-сензори, 1D/2D четци на кодове, 3D камери и RFID глави за писане/четене, както и за събиране и записване на технологични данни.