You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Използвайте в опасни зони

Използвайте в опасни зони

  • За приложения в опасни зони
  • Технологията на свързване отговаря на стандарта M12 (EN 61076)
  • Със сертификат за ЕО типово изпитание на компоненти
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
  • Гайка, защитена от удари и вибрации, чрез назъбена форма за защита от вибрации

Използвайте в опасни зони

Използване във взривоопасна зона

За избягване на опасността от експлозия електрическите изделия, които се използват в застрашени от експлозия зони, подлежат на строги стандарти.
Свързващата техника на ifm специално за тези приложения изпълнява строгите изисквания на международните стандарти и поради това може да бъде използвана в съответни взривоопасни зони. По-специално конекторите от серия EVC са изпитани на удар с енергия 4 J. За изпълнение на изискванията гайката на конектора трябва да бъде затегната на сензора така, че да не бъде възможно отваряне с ръка.
Асортиментът изделия на ifm за приложения във взривоопасни зони обхваща конектори, щекери и свързващи кабели от тип M12. Благодарение на защитата срещу вибрации връзките са устойчиви на вибрации и удари дори и при най-тежки промишлени условия.