1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Употреба в мобилни и здрави приложения
  5. Дъжмпери за скокове за мобилни камери

Дъжмпери за мобилни камери, предназначени за мобилни и здрави приложения

  • Надеждно свързване на мобилни камери с видео изход
  • Контакти със златно покритие
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия


Свързващи кабели за мобилни камери

Свързващи кабели със съединител M16 гарантират надеждна връзка на мобилни камери с видео изход. С адаптерните кабели системата от камери O2M може да бъде включена към графичен диалогов модул с цветен дисплей и аналогов интерфейс. Това позволява диалоговият модул освен показването на информация за машината да бъде използван едновременно за показване картината от две камери.