1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Употреба в мобилни и здрави приложения
  5. Кабели за програмиране и комуникация

Програмни и комуникационни кабели за използване в мобилни и здрави приложения

  • Надеждно предаване на сигнала за CAN устройства
  • За бърза и лесна настройка на параметрите


Кабели за програмиране и комуникация

Кабелите за програмиране и комуникация се използват за въвеждането на параметри, тестването и пускането в действие на управления, сензори и модули на CAN мрежи. Към асортимента се включват предварително конфигурираните кабелни комплекти, адаптери за програмиране или кутии с пружинни клеми.