1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Употреба в мобилни и здрави приложения
  5. Дъмпери за CAN шина

Джъмпери за CAN шина за използване в мобилни и здрави приложения

  • Надеждна технология за свързване за участници в CAN
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Широк работен температурен диапазон
  • Екраниран PUR кабел


Свързващи кабели за CAN мрежа

Свързващите кабели за CAN мрежа M12 гарантират надеждно свързване на всички модули в нея. Благодарение на високия клас на защита и разширения температурен диапазон, тези кабели са много подходящи за използване в мобилни работни машини. Екранираният, усукан PUR кабел се предлага в различни дължини.