1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Използва се в металообработващи машини, охладители и смазочни материали
  5. Y-цепене

Y-джъмпери за употреба в машинни инструменти, охладители и смазочни материали

  • Надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Механичен краен ограничител за предпазване на О-пръстена от разрушаване
  • Гайка, защитена от удари и вибрации, чрез назъбена форма за защита от вибрации
  • Ясно видими светодиоди, дори на ярко осветление
  • Голяма устойчивост на материала на масла и смазочни средства

Y-джъмпери за употреба в машинни инструменти, охладители и смазочни материалиY свързващ кабел

Y свързващите кабели имат щекер и две букси. Използват се за свързване на сензори към централен разпределител и модули.
Връзките на сензорите и разпределителите са надеждно уплътнени дори и при монтаж без инструменти. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на накатените гайки. Благодарение на защитата срещу вибрации връзките са устойчиви на вибрации и удари дори и при най-тежки промишлени условия. При определени варианти във хващащото тяло са интегрирани светодиоди за състоянието на превключване и действие, които са виждат добре и при много силна светлина.
Свързващите кабели от серия ecolink EVC са устойчиви на масла и смазки и по тази причина са много подходящи за използване в металорежещи машини и металообработващата промишленост.