1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост
  5. Свързващи кабели

Свързващи контакти за използване във влажни зони и в хранителната промишленост

  • Права или ъглова конструкция
  • Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
  • Версии със светодиоди за състоянието на превключване и работата
  • Контрагайка от неръждаема стомана

Свързващи контакти за използване във влажни зони и в хранителната промишленостКонектори с възможност за конфигуриране на място

Конектори с възможност за конфигуриране на място се използват основно за свързване на сензори и актуатори с конектор. Те се използват, когато е необходима специална дължина на кабелите или трябва да се използва специален кабел. Свързването става удобно чрез винтови клеми.
Накатената гайка от висококачествена неръждаема стомана позволява използване на конектори с възможност за конфигуриране на място в хигиенни и мокри зони.