1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост
  5. Разделителна кутия

Разделителни кутии за използване във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост

  • Централен диагностичен прозорец със светодиоди за състояние
  • Специално за употреба в хигиенични приложения
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Захранване 10...36 V и сигнали чрез стандартен 19-изводен кабел
  • Голям брой слотове

Разделителни кутии за използване във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленостЦентрални разпределители

Централните разпределители ProcessLine се използват навсякъде, където се събират няколко сензорни сигнала, за да бъдат предадени на управлението по събирателен проводник. Те осигуряват висока защита срещу проникването на влага и голяма устойчивост на материала на агресивни течности.
Централните разпределители ProcessLine са разработени специално за използване в мокрите зони на хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки. За хигиенни изисквания с редовен цикъл на почистване под високо налягане корпусът трябва е изпълнен изцяло от неръждаема стомана и има клас на защита IP 69K. Корпусът няма ъгли и ръбове, съответно бактериите нямат повърхност, върху която да се размножават.
Централният разпределител ProcessLine се монтира само с един винт в произволно положение, така че върху предната част да не се натрупват капки или замърсявания.
Всички електрически връзки са изпълнени като конектори M12 с радиално уплътнение. Добре видимите светодиоди за състоянието са обединени в централен осветителен модул.