1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост
  5. Y свързващ кабел

Y-джъмпери за употреба във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост

  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • Ясно видими светодиоди, дори на ярко осветление
  • Широк работен температурен диапазон

Y-джъмпери за употреба във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленостY свързващ кабел

Y свързващите кабели имат щекер и две букси. Използват се за свързване на сензори към централен разпределител и модули.
Връзките на сензорите и разпределителите са надеждно уплътнени дори и при монтаж без инструменти. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на накатените гайки. Благодарение на защитата срещу вибрации връзките са устойчиви на вибрации и удари дори и при най-тежки промишлени условия. При определени варианти във хващащото тяло са интегрирани светодиоди за състоянието на превключване и действие, които са виждат добре и при много силна светлина.
Накатените гайки от висококачествена неръждаема стомана и уплътнението от материал, годен за използване в контакт с храни,
позволяват използването на Y свързващи кабели от серия ecolink EVT в хигиенни и мокри зони. Y свързващите кабели са устойчиви срещу често почистване с високо налягане с агресивни почистващи средства. Заради големия си температурен обхват и устойчивостта срещу бърза смяна на температурата сензорите са много подходящи за приложения в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки.