1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост
  5. Свързващ кабел с конектор

Свързващи кабели за използване във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост

  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия
  • Надеждно уплътняване, дори при монтиране без инструменти
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • Ясно видими светодиоди, дори на ярко осветление
  • Широк работен температурен диапазон

Свързващи кабели за използване във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленостКонектори

Конектори се използват основно за свързване на сензори и актуатори към разпределителни кутии в автоматизиращата техника.
Връзките на сензорите и актуаторите са трайно и надеждно уплътнени дори и при монтаж без инструменти. Вграденият твърд упор предпазва O-пръстена от разрушаване вследствие на твърде силното затягане на накатените гайки. Благодарение на защитата срещу вибрации връзките са устойчиви на вибрации и удари дори и при най-тежки промишлени условия. При определени варианти във хващащото тяло са интегрирани светодиоди за състоянието на превключване и действие, които са виждат добре и при много силна светлина.
Накатените гайки от висококачествена неръждаема стомана и уплътнението от материал, годен за използване в контакт с храни,
позволяват използването конектори от серия ecolink EVT в хигиенни и мокри зони. Конекторите са устойчиви срещу често почистване с високо налягане с агресивни почистващи средства. Заради големия си температурен обхват и устойчивостта срещу бърза смяна на температурата сензорите са много подходящи за приложения в хранително-вкусовата промишленост и производството на напитки.