1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Промишлени приложения / автоматизация на завода
  5. Свързващи кабели

Свързващи конектори за индустриални приложения / автоматизация на завода

  • Права или ъглова конструкция
  • Позлатени контакти за надеждни електрически връзки
  • Висок клас на защита, отговарящ на изискванията за тежки промишлени условия


Кабелен щекер с възможност за конфигуриране на място

Кабелните щекери с възможност за конфигуриране на място се използват основно за свързване на сензори и актуатори към централен разпределител и модули. Те се използват, когато е необходима специална дължина на кабелите или трябва да се използва специален кабел. Свързването става чрез винтови клеми, запояване или пробиване на изолацията.