1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Технология за свързване
  4. Промишлени приложения / автоматизация на завода
  5. Преходни конектори

Адаптерни гнезда за индустриални приложения / автоматизация на завода

  • Удобно оборудване на шкафове за управление с гнезда за куплунзи
  • Куплунг M12 и M8


Преходни конектори

Преходните конектори се монтират основно в разпределителни кутии и корпуси. Те служат за свързване на сензори, актуатори и модули чрез щекери и свързващи кабели.