1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Сензори за мобилни машини
  5. 2-инчови сензори за наклон с CAN интерфейс

Сензори за мобилни машини - 2-осови сензори за наклон с CAN интерфейс

  • Точно измерване на ъгли на наклона по осите X и Y
  • Голяма точност на измерване в целия ъглов диапазон по две оси
  • Регулируема нулева точка, посока на броене и гранична честота
  • Компактен и здрав корпус
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи


2-осни сензори за наклон с CAN интерфейс

Често хоризонталното центриране на машините или машинните елементи е важна предпоставка за безопасната експлоатация.
Сензорите за наклон служат например за регистриране на ъгъла на положението на мобилни работни машини. Типични приложения за 2-осните сензори за наклон са изравняването на работните платформи или нивелирането на работните кранове или багери. В индустрията те служат например за автоматично следене на слънчеви панели. Някои типове могат да бъдат използвани допълнително и за 3-осен контрол на вибрациите, например за вибрации на конструкции и кули.
Сензорите за наклон имат висока точност на измерване в рамките на целия ъглов обхват при ъгли на наклон в X и Y направление. Те се предлагат с CAN интерфейс или IO-Link.