1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Сензори за мобилни машини
  5. Сензори за наклон с 1 ос

Сензори за мобилни машини - сензори за наклон с 1 ос

  • Висока повтаряемост
  • Аналогов и комутиращ изход за следене
  • Версии с куплунги или със съединителен кабел
  • Подходящи за употреба в мобилни машини


1-осни сензори за наклон

Често хоризонталното центриране на машините или машинните елементи е важна предпоставка за безопасната експлоатация.
Типичните примери са в кранове, подемни платформи или опори.
Асортиментът на 1-осните сензори за наклон включва варианти с аналогов изход или с превключващ изход.