You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Сензори за мобилни машини

Сензори за мобилни машини

  • Датчици за наклон с CAN или аналогов интерфейс
  • Индуктивни датчици с висок клас на защита
  • Датчици за налягане със здрава измервателна клетка за мобилна хидравлика
  • Голяма устойчивост на удари и вибрации
  • Широк работен температурен диапазон

Сензори за мобилни машини

Сензори за мобилни работни машини

В автоматизиращата техника сензорите са "сетивата" на системите за управление. Те се използват и в мобилни работни машини и съоръжения. За разлика от устройствата за промишлена автоматизация към сензорите, годни за мобилни машини, се поставят значително по-високи изисквания.
Устройствата на ifm се характеризират с устойчив корпус и висок клас на защита за ползване в тежки условия. Те са устойчиви на удари и вибрации и могат да бъдат използвани и в силно замърсена среда. За да могат сензорите да работят както при леден студ, така и до нагорещени двигатели, те имат разширен температурен диапазон. Освен това устройствата са нечувствителни срещу бърза смяна на температурата. Големият диапазон на захранващото напрежение гарантира, че и големите колебания в бордовата мрежа няма да доведат до влошаване на действието. За да бъдат изпълнени непрекъснато повишаващите се изисквания към електромагнитната съвместимост в областта на мобилните приложения, устройствата разполагат с повишена защита срещу електромагнитни въздействия.
Много сензори разполагат с типово одобрение E1.
Асортиментът изделия на ifm за мобилна употреба обхваща например индуктивни сензори, сензори за налягане, температурни сензори, сензори за наклон и камери.