1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Преобразуватели на сигнали
  5. Токови преобразуватели

Преобразуватели на сигнали - преобразуватели на ток

  • Измерване на ток чрез аналоговия вход на контролера
  • Подходящ за управление на хидравлични двигатели


Преобразуватели на сигнали – токови преобразуватели

Токовите преобразуватели се използват като пусково-регулиращи устройства за управления в мобилни работни машини. Те измерват управляващия ток на актуаторите с регулиране на тока, чиято стойност най-често е по-висока от максимално обработвания от управлението аналогов сигнал. Те преобразуват управляващия ток във валиден за управлението входен сигнал. Това служи основно за регулиране на хидравлични двигатели.