1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Преобразуватели на сигнали
  5. PWM към аналогови модули

Преобразуватели на сигнали - PWM / аналогови модули

  • Преобразуване на ШИМ сигнал в аналогов изход
  • За монтиране в глави на клапани
  • Конструкция като печатна платка или като корпус


Преобразуватели на сигнали – PWM/аналогови модули

PWM/аналоговият преобразувател преобразува PWM сигнала в аналогов изходен сигнал. Служи например за задействане на клапани, които не могат да обработят директно PWM сигнал. Вътрешната схема на преобразувателя изглажда PWM сигналите и създава пропорционален на съотношението импулс/пауза изходен сигнал.