1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Преобразуватели на сигнали

Преобразуватели на сигнали

Преобразуватели на сигнали

Преобразуватели на сигнали се използват, когато при свързването на сензори и актуатори към мобилни управления или входно/изходни модули липсва необходимият входен, респективно изходен сигнал. Асортиментът на ifm включва PWM/аналогов преобразувател за задействане на клапани, токов преобразувател за регулиране на хидравлични двигатели и DC/DC преобразувател за осигуряване на постоянно захранващо напрежение.
Те се използват например в строителни, селскостопански и лесотехнически машини, комунални превозни средства и превозни средства за транспорт и логистика.