1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Диагностични и обслужващи модули
  5. устройства за диагностика на CAN шината

Диагностични и сервизни единици - устройства за диагностика на CAN шината

  • Преносим терминал за следене и въвеждане на съобщения с данни в CAN системите
  • Настройка на параметрите за CAN възли
  • CAN телеграми с обикновен текст
  • Удобен анализ на CAN мрежи благодарение на сензорния екран


Компоненти за диагностика/сервиз – устройства за диагностика на CAN мрежи

Устройствата за диагностика на CAN мрежи служат за анализ на CAN системи, като например за регистриране на броя съобщения или грешки (Error Frames) и за показване на актуалното натоварване на мрежата.
За контрол и въвеждане на съобщения с данни може да бъде използван ръчен терминал.