You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Диагностични и обслужващи модули

Диагностични и обслужващи модули

  • Има възможност за локална и дистанционна диагностика
  • GSM модем с четири диапазона за използване по целия свят
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
  • Комуникация в реално време и чрез интернет портала
  • Регистриране на данни директно в мобилния автомобил

Диагностични и обслужващи модули

Компоненти за диагностика/сервиз

Устройствата за диагностика и сервиз служат за анализ на CAN системи, за дистанционна поддръжка и за регистриране на позицията и маршрута на мобилни работни машини, като например на строителни, селскостопански и лесотехнически машини, комунални превозни средства и превозни средства за транспорт и логистика.
За удобна дистанционна поддръжка се предлагат безжични системи, като например CANremote като радиомодем с интегриран Gateway.
Устройствата за диагностика на CAN мрежи служат например за регистриране на броя съобщения или грешки (Error Frames) и за показване на актуалното натоварване на мрежата.
За контрол и въвеждане на съобщения с данни може да бъде използван ръчен терминал.
CANfox е интерфейс за свързване на CAN система към USB интерфейс.