1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Устройство за експлоатация и следене
  5. Софтуер за диалогови устройства

Устройство за експлоатация и следене- Софтуер за диалогови модули

  • Може да се използва на всички стандартни компютри с Windows
  • Лесна работа с мрежи чрез CAN шина
  • Стандартизиран програмен интерфейс с DDE или OLE технология
  • Интерфейс с подобрени характеристики, като например за GPS данни или FTP прехвърляне
  • Интуитивна, лесна работа


Софтуер за диалогови модули

Благодарение на инструментите за програмиране в съответствие със стандарт IEC 61131-3 за управляващи системи за използване в мобилни работни машини, програмистите разполагат с най-различни езици за програмиране за бързата реализация и управление на проекти. Пакетът се допълва с високопроизводителен модул за визуализация за графично представяне на функциите на машини и съоръжения.
Програмата позволява пълен контрол върху системите за управление на ifm.
Връзката става със стандартизиран сериен интерфейс или чрез CAN интерфейс за компютри.
Софтуерът поддържа настройката на всички комуникационни параметри на свързаното управление, програмирането на управлението на PLC език по стандарт и диагностиката/визуализацията на наличните данни в управлението.