1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Устройство за експлоатация и следене

Устройство за експлоатация и следене

  • Монохромен или цветен дисплей с графични възможности и елементи за управление
  • С възможност за програмиране съгласно IEC 61131-3 с CODESYS
  • Здрав корпус за монтаж върху повърхност или табло
  • Модули с интерфейс за камери за мобилни приложения
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи

Устройства за управление и наблюдение

Диалоговите модули представляват програмируеми графични дисплеи за управление, въвеждане на параметри и управление на мобилни работни машини и съоръжения. Те могат да бъдат използвани в комбинация с мобилно управление или като самостоятелно решение.
Предлаганият в някои от вариантите аналогов видеовход може да бъде използван за свързване на подходящи за мобилни приложения камери, като например за контрол на пространството отзад при комунални превозни средства.
Чрез CAN интерфейсите се предават надеждно данните и функциите на устройствата.
Дисплеите разполагат с няколко свободно програмируеми функционални бутона със задно осветление. Някои от вариантите са оборудвани допълнително с двупозиционен превключвател, потенциометър с функция за натискане или чувствителен на допир екран.
Устройствата имат висока електромагнитна съвместимост и разполагат с типово одобрение E1. Корпусът с висок клас на защита позволява вграждането или повърхностния монтаж отвън или в зоната на кабината например на строителни и селскостопански машини или комунални превозни средства.
Дисплеите се предлагат в различни размери.