You probably do not come from: Bulgaria.  If necessary, change to: United States
  1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. I/O модули

I/O модули

  • Децентрализирано свързване на сензори и изпълнителни механизми
  • Многофункционални конфигурируеми входни и изходни канали
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
  • Модули с M12, DEUTSCH или централни конектори
  • Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия)

I/O модули

Входно/изходни модули

Децентрализираните входно/изходни модули свързват бинарни и аналогови сензори и актуатори с мобилното управление. Те служат за децентрализирана обработка на сигнали от сензори и за задействане на актуатори и клапани, като например пропорционални клапани.
Извеждането на данните и въвеждането на параметрите на функцията на устройството става надеждно чрез CAN интерфейс.
Модулите са особено подходящи за ползване в мобилни работни машини, като например в строителни машини, селскостопански машини или комунални превозни средства.
Асортиментът на ifm включва модули с цифрови, аналогови и честотни входове, комбинирани с цифрови или PWM изходи.
Модулите за полево ползване са с висок клас на защита и са устойчиви на удари и вибрации. Устройствата имат висока електромагнитна съвместимост и разполагат с типово одобрение E1. Модулите за монтаж в кабината на водача, конзолата за управление или корпуса на пулта за управление служат за свързване на органите за управление и индикаторните елементи към CAN мрежата.