1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Контролери
  5. Компактни контролери със степен на защита IP 67

Системи за мобилни приложения - Компактни контролери със степен на защита IP 67

  • Аналогови и цифрови входове и изходи за управляващи и диагностични сигнали
  • За сложни управляващи функции в мобилни машини
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
  • С възможност за програмиране съгласно IEC 61131-3 с CODESYS
  • Одобрение на тип E1 от Kraftfahrt-Bundesamt (Федерално управление за автомобилен транспорт на Германия)


Компактни управления с клас на защита IP 67

Компактните управления от серия ecomatmobile са проектирани за използване в тежки условия. Те са подходящи за директно вграждане в превозни средства и мобилни работни машини и гарантират клас на защита IP 67 без допълнителен защитен корпус
Управлението преработва бързо и надеждно генерираните от сензорите сигнали и ги подава на актуаторите. Освен многофункционалните входове и изходи за различни области на приложение всяко управление е оборудвано с няколко CAN интерфейса. Данните от контролера на двигателя могат да бъдат обработени с помощта на протокол J1939.
Устройствата имат висока електромагнитна съвместимост и разполагат с типово одобрение E1.
Функционалността на управлението може да се адаптира лесно и прецизно с помощта софтуера за програмиране CODESYS по IEC 61131-3 към съответните случаи на използване.
Основните области на приложение на тази система са в строителни, селскостопански и лесотехнически машини, комунални превозни средства и превозни средства за транспорт и логистика.