1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Контролери
  5. Основни системи за управление със степен на защита IP 67

Системи за мобилни машини - Основни системи за управление със степен на защита IP 67

  • Високопроизводителни управлявани чрез ток изходи с мостова схема за управление
  • Свързване на датчици и актуатори без допълнителни външни кабели
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
  • Бърз и лесен монтаж
  • С възможност за програмиране съгласно IEC 61131-3 с CODESYS


Малки управления с клас на защита IP 67

Малките управления от серия SmartController са проектирани за използване в тежки условия. Те са подходящи за директно вграждане в превозни средства и мобилни работни машини и гарантират клас на защита IP 67 без допълнителен защитен корпус.
Управлението преработва бързо и надеждно подаваните от сензорите сигнали и ги предоставя на актуаторите. Освен многофункционалните входове и изходи за различни области на приложение всяко управление е оборудвано с няколко CAN интерфейса. Данните от контролера на двигателя могат да бъдат обработени с помощта на протокол J1939.
Устройствата имат висока електромагнитна съвместимост и разполагат с типово одобрение E1.
Функционалността на управлението може да се адаптира лесно и прецизно с помощта софтуера за програмиране CODESYS по IEC 61131-3 към съответните случаи на използване.
Основните области на приложение на тази система са в строителни, селскостопански и лесотехнически машини, комунални превозни средства и превозни средства за транспорт и логистика.