1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за мобилни машини
  4. Контролери
  5. Мини контролери

Системи за мобилни машини - Основни системи за управление ecomat mobile Basic

  • Високопроизводителни управлявани чрез ток изходи с мостова схема за управление
  • Свързване на датчици и актуатори без допълнителни външни кабели
  • Високопроизводителен CAN интерфейс за различни комуникационни задачи
  • Бърз и лесен монтаж
  • С възможност за програмиране съгласно IEC 61131-3 с CODESYS

Системи за мобилни машини - Основни системи за управление ecomat mobile BasicМалки управления ecomat mobile Basic

Системата за управление ecomatmobile Basic е проектирана за ползване при тежки условия. Тя е подходяща за директен монтаж в превозни средства и мобилни работни машини. Системата е изградена на модулен принцип, лесна за монтиране и обслужване и е оптимизирана по отношение на разходите. Освен чисто управляващите функции тя предлага решения за свързване и обезопасяване. Графичен обезопасяващ модул за визуализация позволява показването на съобщения на системата и прости индикаторни инструменти.
Управлението преработва бързо и надеждно подаваните от сензорите сигнали и ги предоставя на актуаторите. Освен многофункционалните входове и изходи за различни области на приложение всяко управление е оборудвано с няколко CAN интерфейса. Данните от контролера на двигателя могат да бъдат обработени с помощта на протокол J1939.
Устройствата имат висока електромагнитна съвместимост и разполагат с типово одобрение E1.
Функционалността на управлението може да се адаптира лесно и прецизно с помощта софтуера за програмиране CODESYS по IEC 61131-3 към съответните случаи на използване.
Основните области на приложение на тази система са в строителни, селскостопански и лесотехнически машини, комунални превозни средства и превозни средства за транспорт и логистика.