1. Стартова страница
  2. Продукти
  3. Системи за следене на състоянието
  4. Системи за преобразуване на сигнали
  5. Преобразуватели с честота към ток

Системи за преобразуване на сигнали - честотни преобразуватели

  • Токов или напреженов изходен сигнал, пропорционален на честотата
  • Висока входна честота, до 60 000 импулса/минута
  • Различни, подлежащи на конфигуриране функции
  • Ясен и четлив ярък OLED дисплей
  • Широк работен температурен диапазон

Системи за преобразуване на сигнали - честотни преобразувателиЧестотно-токови преобразуватели

Често в промишлените производствени процеси е необходимо регистриране на скоростта на транспортната лента и контрол на надхвърляне или падане под зададената стойност.
Програмируемият честотно-токов преобразувател е устройство за индикация и преобразуване на честоти. Той приема импулсите на външните сензори и определя тяхната честота на основата на измерване на продължителността на периода. При отчитане на настроените параметри той генерира аналогов изходен сигнал, който е пропорционален на определената честота, респективно обороти.
Освен това преобразувателят разполага с един транзисторен и един релеен изход, които включват или изключват при надхвърляне или падане под граничната честота.